Όταν δεν έχεις καμία αμφιβολία

Όταν δεν έχεις καμία αμφιβολία
για τις προθέσεις σου
δεν θα έχεις και για τις πράξεις σου.
#aitia_kalou