Οι δυσκολίες, αποκαλύπτουν τους ανθρώπους

Οι δυσκολίες, αποκαλύπτουν τους ανθρώπους,
που αξίζει να έχεις στη ζωή σου!
#aitia_kalou