Μου αρέσουν εκείνοι,

Μου αρέσουν εκείνοι,
που η ψυχή τους είναι πιο βαθιά
από την πληγή τους!
Νίτσε
#aitia_kalou