Μην εστιάζεις στις αδυναμίες σου,

Μην εστιάζεις στις αδυναμίες σου,
αλλά βελτίωσε τις ικανότητες σου!
#aitia_kalou