Το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορείς

Το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορείς
να έχεις σ´ αυτή τη ζωή
είναι να έχεις αγαπηθεί …
να έχεις αγαπηθεί πολύ!
#aitia_kalou