Για ό, τι αξίζει

Για ό, τι αξίζει … δεν είναι ποτέ αργά.
#aitia_kalou