Έπρεπε να χάσω το δρόμο μου,

Έπρεπε να χάσω το δρόμο μου,
για να βρω τον προορισμό μου!
#aitia_kalou