Είναι εκείνοι που πληγώνουν κάποιον …

Είναι εκείνοι που πληγώνουν κάποιον …
Είναι άλλοι που πληγώνουν «αυτό» που έχουν με κάποιον…
Και είναι και οι χειρότεροι που κάνουν και τα δύο…
#aitia_kalou