Έχουμε ευθύνη όταν νιώθουμε

Έχουμε ευθύνη όταν νιώθουμε

το σ´ αγαπώ να το λέμε,

γιατί αν δεν λέγεται…
θα σταματήσει ν´ακούγεται !
#aitia_kalou