Έχεις σκεφτεί πως η δική σου “καταστροφή”

Έχεις σκεφτεί πως η δική σου
“καταστροφή”

μπορεί να είναι η καθημερινότητα κάποιου άλλου ;
#aitia_kalou