Από παιδιά, μας μαθαίνουν πως να αποφεύγουμε

Από παιδιά, μας μαθαίνουν πως να αποφεύγουμε

τις δυσκολίες και όχι πως να
τις αντιμετωπίζουμε!
#aitia_kalou