Άλλο μαθαίνω και…

Άλλο μαθαίνω και
άλλο διδάσκομαι…
το δεύτερο απαιτεί κόπο !