Η σημαντικότητα ενός στόχου..

Η σημαντικότητα ενός στόχου,
δεν είναι μόνο η επίτευξη του,
αλλά και το ποιος γίνεσαι
για να φτάσεις εκεί…