Όταν θέλεις να δώσεις και δεν μπορείς

Όταν θέλεις να δώσεις και δεν μπορείς,
είσαι υπόλογος στον εαυτό σου.
Όταν μπορείς να δώσεις και δεν θέλεις,
είσαι υπόλογος για πάντα!
#aitia_kalou