όποιος σκέφτεται μόνο το κόστος…

όποιος σκέφτεται μόνο το κόστος…
χάνει την αξία !