Να λες ευχαριστώ…

Να λες ευχαριστώ, που δεν χρειάζεται
να είσαι έξω στη βροχή.
Να λες ευχαριστώ, που είσαι έξω στην βροχή και αντέχεις …