Και η σιωπή απάντηση είναι …

Και η σιωπή απάντηση είναι …
και πολλές φορές σκληρή!
#aitia_kalou