Έχουμε ευθύνη όταν νιώθουμε το σ´ αγαπώ

Έχουμε ευθύνη όταν νιώθουμε το σ´ αγαπώ

να το λέμε,

γιατί αν δεν λέγεται…
θα σταματήσει ν´ακούγεται !
#aitia_kalou