Άλλο μαθαίνω και

Άλλο μαθαίνω και
άλλο διδάσκομαι…
το δεύτερο απαιτεί κόπο !
#aitia_kalou