τι είναι μια ανθρώπινη σχέση;

τι είναι μια ανθρώπινη σχέση;
Δυο χέρια σφιχταγκαλιασμένα,
που μαζί καθημερινά αντιμετωπίζουν
τον θάνατο.
#aitia_kalou