Ο κόσμος είναι πολύ επικίνδυνος

Ο κόσμος είναι πολύ επικίνδυνος

για οτιδήποτε άλλο εκτός από την αλήθεια

και πολύ μικρός για οτιδήποτε άλλο εκτός από την αγάπη
William Sloane Coffin