Μείνε μακριά από ανθρώπους

Μείνε μακριά από ανθρώπους
Που σου λένε ψέματα
Σε εκμεταλλεύονται
Και σε υποβιβάζουν

 

η φωτογραφία είναι απο :

https://unsplash.com/