Υπάρχει κάτι χειρότερο

Υπάρχει κάτι χειρότερο
από την αποτυχία,
το να μην προσπαθείς!
#aitia_kalou

η φωτογραφία είναι απο :

https://unsplash.com/