Ένα εξαιρετικό άλμα για την ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα.

Η τελευταία έκδοση της Cyberknife με ενσωματωμένες όλες τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις άρχισε να λειτουργεί στο Αρεταίειο!

Ένα εξαιρετικό άλμα για την ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα.
Η τελευταία έκδοση της Cyberknife με ενσωματωμένες όλες τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις άρχισε να λειτουργεί στο Αρεταίειο!
Με προσωπικό με πολύ μεγάλη εμπειρία στην συγκεκριμένη ακτινοθεραπευτική μέθοδο και τεχνολογία, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την στερεοτακτική ακτινοχειρουργική και ακτινοθεραπεία.
Μα πάνω από όλα θα δώσει ελπίδα σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν πραγματική ανάγκη από αυτή την ακτινοθεραπευτική μέθοδο και τόσα χρόνια δεν είχαν διέξοδο.
Και φυσικά ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Cyberknife είναι ένα ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα δηλαδή ένας γραμμικός επιταχυντής, η θεραπεία γίνεται ακριβώς με την ίδια ακτινοβολία που γίνεται και με τα άλλα μηχανήματα και ότι οι κύριες ενδείξεις της λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών της.

είναι πολύ συγκεκριμένες για όγκους είτε καλοήθεις είτε κακοήθεις

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ κ. ΠΙΣΣΑΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ