Σήμερα 1η Νοεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

όσα θέλετε να ξέρετε γα τη Δωρεά Οργάνων δείτε στο παρακάτω βίντεο

Ποιος και υπό ποίες συνθήκες μπορεί να γίνει δότης;

Πόσες ζωές σώζονται από έναν και μόνο δότη;

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Ληπτών Μοσχευμάτων, ή αλλιώς η «Λίστα»;

Πώς ζητείται η συναίνεση της οικογένειας;

Από ποιους αφαιρούνται και πως με ποια κριτήρια και προϋποθέσεις κατανέμονται τα μοσχεύματα στους υποψήφιους λήπτες;

Πώς γίνεται η διασταύρωση συμβατότητας δότη-λήπτη; Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΟΜ στη διαδικασία;

όσα θέλετε να ξέρετε γα τη Δωρεά Οργάνων δείτε στο παρακάτω βίντεο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ