Εις μνήμην …

Ευχαριστούμε την οικογένεια,

τους συγγενείς και τους φίλους

της Μαρίας (Μαίρης) Τσαρδάκα

για τη δωρεά στην μνήμη της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ