1η Χαριστική Βιβλιοθήκη στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

Συνέντευξη στην Αναστασία Κοτζακόλιου και στο Vivagr 102, 8