Η ευτυχία βασίζεται

Η ευτυχία βασίζεται στις σχέσεις με τους ανθρώπους,
που έχεις επιλέξει!
Ούτε στην περιουσία,
ούτε στην εξουσία, ούτε στο κύρος!
#aitia_kalou