Μην σταματάς ν´ αγωνίζεσαι

Μέσα στα αντικαρκινικά νοσοκομεία έχω δει τις πιο σκληρές μάχες… και τις πιο μεγάλες νίκες!
Μην σταματάς ν´ αγωνίζεσαι !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ