4 Φεβρουαρίου Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου

4 Φεβρουαρίου Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου Κανένας μόνος του απέναντι στον καρκίνο

Κανένας μόνος του απέναντι στον καρκίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ