Η αντοχή είναι

Η αντοχή είναι
η τέχνη της επιβίωσης
Saim .A. Cheeda

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ