Αν κάποιος είναι μακρυά στα δύσκολα

Αν κάποιος είναι μακρυά στα δύσκολα
κράτησε τον μακρυά και στα όμορφα..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ