Αναβαθμισμένες τεχνολογικά διαγνωστικές δυνατότητες στο ΓΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

θα διευκολύνει τη διαχείριση των απεικονιστικών εξετάσεων του ασθενή, οι οποίες θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και θα είναι διαθέσιμες ψηφιακά, εύκολα γρήγορα, όταν, όπου και όποτε ζητηθούν.

Το ΓΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» σύντομα – μέχρι τέλος του 2019 – θα παραλάβει τον εξοπλισμό (υλισμικό) για το σύστημα PACS (picture archiving and communication system -σύστημα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων) που θα εγκατασταθεί και θα εξυπηρετήσει όλα τα απεικονιστικά αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα του Νοσοκομείου

και των παραρτημάτων του, παρέχοντας αναβαθμισμένες τεχνολογικά διαγνωστικές δυνατότητες στους ιατρούς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς
Είναι μια τεχνολογία ιατρικής ψηφιακής απεικόνισης που παρέχει οικονομική αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση σε εικόνες από πολλαπλές μορφές.
Ο εξοπλισμός αποτελείται από :
1. Δεκατρείς(13) διαγνωστικούς σταθμούς εργασίας, με ζεύγος διαγνωστικών οθονών 5MP, 3MP και 2MP, ο καθένας,
2. Είκοσι οκτώ (28) οθόνες ιατρικής επισκόπησης και
3. Επτά εκτυπωτές ψηφιακών δίσκων.

Το σύστημα PACS θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων, αφού δεν θα είναι απαραίτητη η αγορά Films και η ανάγκη εξεύρεσης αποθηκευτικού χώρου,

θα διευκολύνει τη διαχείριση των απεικονιστικών εξετάσεων του ασθενή,

οι οποίες θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και θα είναι διαθέσιμες ψηφιακά, εύκολα γρήγορα, όταν, όπου και όποτε ζητηθούν.
Δαπάνη 235.000 ευρώ από χρήματα του ελληνικού λαού.