Η ευτυχία

Η ευτυχία που θέλεις να έχεις

χαλάει την ευτυχία που ήδη έχεις.

Ζακ Ντεβαλ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ