Ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

Ασθενείς, συνοδοί, επισκέπτες και εργαζόμενοι ανώνυμα, ηλεκτρονικά και αξιόπιστα μπορούν και αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε 6 ταυτόχρονα σημεία του Νοσοκομείου.

Ένα μοναδικό ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργεί από 12/9/19 στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
Ασθενείς, συνοδοί, επισκέπτες και εργαζόμενοι ανώνυμα, ηλεκτρονικά και αξιόπιστα μπορούν και αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε 6 ταυτόχρονα σημεία του Νοσοκομείου.
Αξιολογούνται ταυτόχρονα τμήματα πρώτης γραμμής του νοσοκομείου, αλλά και του παραρτήματος
Κ.Η.Ν «Νίκος Κούρκουλος» σε επιλεγμένα σημεία και με έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό.
Τα αποτελέσματα εξάγονται ηλεκτρονικά αυτόματα, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και διαφάνεια.
Στους επόμενους μήνες θα έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα για το ποσοστά ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνολικό επίπεδο, σε επίπεδο τμημάτων αλλά και κατηγοριών (για ιατρική υπηρεσία, νοσηλευτική, διοικητική και καθαριότητα)
Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης είναι το μοναδικό που λειτουργεί σε δημόσια δομή υγείας και από τα ελάχιστα στον ιδιωτικό τομέα.
Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα που αφορούν την περίοδο από 12/9/19 έως 31/10/19 όπως μπορείτε να δείτε δίνουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης
img_2525