Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,

όμως αυτός που δεν αγωνίζεται

ήδη έχει χάσει.

Bertolt Brecht,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ