Ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος

δεν είναι να αποτύχεις

αλλά να βολευτείς!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ