Δεν είμαι υποχρεωμένος

Δεν είμαι υποχρεωμένος να κερδίσω,

αλλά είμαι υποχρεωμένος… να προσπαθήσω!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ