Αν κρίνεις συνεχώς τους ανθρώπους

Αν κρίνεις συνεχώς τους ανθρώπους

πώς θα βρεις χρόνο να τους αγαπήσεις ;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ