Η αντοχή είναι …

Η αντοχή είναι
η τέχνη της επιβίωσης
Saim .A. Cheeda

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ