Οι άνθρωποι μπορεί να μη θυμούνται

«Οι άνθρωποι μπορεί να μη θυμούνται
τι έκανες ή τι τους είπες,
αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν».

Μάγια Αγγέλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ