Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες…

Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες…

ιδιαίτερα στα παιδιά που έπρεπε να διαβάζουν

στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ