Η πίστη μπορεί να σε κρατήσει ζωντανό

Η πίστη μπορεί να σε κρατήσει ζωντανό
σε οποιαδήποτε καταιγίδα…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ