Ας βοηθήσουμε όλοι τον Σωτήρη απο την Χίο

ο Σωτήρης πάσχει απο οστεοσάρκωμα με ιστορικό μυελοβλαστώματος εγκεφάλου και μεταστάσεις στους πνέυμονες.
img_0758
Υπάρχει λογαριασμός στην εθνική τράπεζα με τον αριθμό:
GR4501104900000049037753800
Όνομα δικαιούχου: Σωτήριος Νεράκης, Ιωάννης Νεράκης, Χριστίνα Στεφανοπούλου
Τηλ. γονέων για πληροφορίες: 6931832560 πατέρας Ιωάννης Νεράκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ