Το νερό μπορεί να περιέχει καρκινογόνες ουσίες;

Είναι σημαντική η ποιοτητα του νερού που καταναλώνουμε

  • Βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, κάδμιο). Προέρχονται από βενζίνες, χρώματα, πλαστικά μπαταρίες κ.λ.π.
  • Νιτρικά που προέρχονται από τα λιπάσματα και τα πετρώματα).
  • Πλαστικοποιητές (πολυχλωριούχα διφαινύλια PCBs). Προέρχονται από το ξέπλυμα των πλαστικών σακουλών, από την τριβή των τροχών των αυτοκίνητων, πλαστικά παιχνίδια κ.λ.π.
  • Φυτοφάρμακα. Προέρχονται από καλλιέργειες κοντά σε ταμιευτηρες ύδατος.
  • Χλωροφαινόλες. Προέρχονται από τα υπολείμματα των ξύλων, φύλλων, ούρων, κοπράνων. Οι φαινόλες που κατάληγαν στους ταμιευτήρες είναι ακίνδυνες με την χλωρίωση όμως σχηματίζουν σταθερές ενώσεις τις χλωροφαινόλες που είναι τοξικές και καρκινογονες.
  • Παράγωγα χλωρίωσης (χλωροφόρμιο, τετραχλωράνθρακες, κ.α.). Με την χλωρίωση ιδιαίτερα το καλοκαίρι δημιουργούνται διάφορες καρκινογονες ενώσεις και αυτό οφείλεται στον τρόπο χλωριώσεως του νερού.
  • Εμφιαλωμένα νερά το πλαστικό που παρασκευάζονται τα μπουκάλια είναι μια φτηνή καρκινογόνα ουσία.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ