Το μυστικό της ευτυχίας

Το μυστικό της ευτυχίας είναι η ελευθερία …

και το μυστικό της ελευθερίας είναι το θάρρος

Θουκυδίδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ