Το μεγάλο μυστικό της ζωής είναι

Το μεγάλο μυστικό της ζωής είναι

ότι δεν υπάρχει μεγάλο μυστικό …

Είσαι μόνο εσύ ,

αυτή η στιγμή

και μια επιλογή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ