Την ευτυχία δεν…

Την ευτυχία δεν μπορείς να την αναβάλλεις για το μέλλον …

αλλά την σχεδιάζεις στο παρόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ