Μην περιμένεις μέχρι να φτάσεις στον στόχο σου

Μην περιμένεις  μέχρι να φτάσεις  στον στόχο σου

για να είσαι περήφανος  για τον εαυτό σου.

Να είσαι περήφανος  για κάθε βήμα που κάνεις

για την επίτευξη αυτού του στόχου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ