Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο αυτό που κάνεις

Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο αυτό που κάνεις,

αρκεί να προσπαθήσεις…

ούτε η προσπάθεια χρειάζεται να είναι τέλεια,

αν συνεχίζεις όμως να προσπαθείς … γίνεται τέλεια!